Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory

13. Vstup a výstup

  13.1 Základní vstup a výstup
    Terminálový výstup
    Terminálový vstup
    Souborový vstup a výstup
  13.2 Vst.-výst. fce ve stylu C

14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

13.2 Vstupně-výstupní funkce ve stylu jazyka C

Vstupně-výstupní funkce ve stylu jazyka C v Octave zajišťují většinovou funkcionalitu s veškerými standardy vstupně-výstupních funkcí dostupných v knihovnách programovacího jazyka C. Seznam argumentů se možná trochu liší, hlavně protože Octave neumí předávat argumenty odkazem.

Hlavními proměnnými jsou:
stdin - standardní vstupní proud
stdout - standardní výstupní proud
stderr - standardní chybový proud

Dále bude uveden stručný seznam funkcí, které můžete znát z C s argumenty, které se mohou trochu lišit, jak bylo naznačeno výše.


Otevření souboru:
[fid, msg] = fopen (name, mode, arch)
fid_list = fopen ("all")
[file, mode, arch] = fopen (fid)
fid - obsahuje kód chyby
msg - obsahuje chybovou zprávu
mode: r - čtení, w - zápis, a - zápis na konci souboru, r+ - čtení a zápis, w+ - čtení a zápis, a+ - otevře nebo vytvoří soubor pro čtení a zápis (na konec)

Uzavření souboru:
fclose (fid)

Jednoduchý výstup:
fputs (fid, string) - vloží řetězec string do souboru
puts (string) - vloží řetězec string na výstup

Řádkově orientovaný vstup:
fgetl (fid, len) - čte znaky ze souboru, zastaví se na novém řádku, EOF nebo pokud je počet len znaků načten
fgets (fid, len) - totožný s fgetl

Formátovaný výstup:
printf (template, ...) - vypisuje řetězec template na proud stdout
fprintf (fid, template, ...) - vypisuje řetězec na proud fid (např. soubor)

Výstupní konverze:
% znaku sirka [ . presnost ] typ konverze

Vyhledávání v souborech:
ftell (fid) - vrací pozici ukazatele v souboru jako počet znaků od začátku fseek (fid, offset, origin) - nastaví pozici ukazatele v souboru na libovolné místo. Ukazatel je umístěn offset znaků od origin.

 < 13.1.3 Jednoduchý souborový vstup a výstup < > 14. Vykreslování > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...