Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory

13. Vstup a výstup

  13.1 Základní vstup a výstup
    Terminálový výstup
    Terminálový vstup
    Souborový vstup a výstup
  13.2 Vst.-výst. fce ve stylu C

14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

13.1.3 Souborový vstup a výstup

Octave obsahuje klasické příkazy pro práci s adresáři a soubory. Z těch nejdůležitějších jmenujme pwd (aktuální složka) nebo cd (změna adresáře). Dále také vytváření a mazání adresářů pomocí mkdir a rmdir.
Vypisování souborů lze realizovat pomocí ls nebo dir a seznam souborů ze zadané složky lze uložit do matice pomocí funkce readdir. Mazání souborů se provádí přes příkaz unlink a přejmenování pomocí rename.

Nahrávání dat ze souboru se realizuje pomocí příkazu:
load (-prepinac) filename (seznam_promennych)
Octave načte data ze souboru do proměnné, kterou pojmenuje stejně, jako se jmenuje samotný soubor. V této proměnné typu matice pak můžeme najít svá data. Pokud existuje proměnná, která se jmenuje stejně, jako soubor, Octave vypíše varování a nahrávání selže. Avšak pomocí přepínače -force lze tuto bezpečnostní volbu omezit. Proto load -force soubor.txt nahraje data bez problémů.

Příkaz load automaticky detekuje formát souboru, ale stejnými parametry jako u příkazu save může být donucen nahrát soubor v daném formátu. Podobně lze za název souboru uvést seznam proměnných, které se ze souboru mají nahrát (v případě binárních souborů), bez uvedení se nahrají všechny proměnné.


Ukládání obsahu proměnných do souborů se provádí příkazem:
save (-prepinac) filename (seznam_promennych)
Provedení tohoto příkazu zapříčiní vytvoření souboru filename v aktuální složce. Octave ve výchozím nastavení ukládá soubory v binárním tvaru, proto není pro uživatele čitelný. Tato volba má své výhody i nevýhody a je možné pomocí přepínačů měnit způsob ukládání. Záleží tedy jen na vás, jestli soubor uložíte jako čistý text, binární soubor nebo jiný.
Zde jsou volby přepínačů:

-ascii - uloží data jako čistý text
-binary - binární formát Octave
-mat-binary - binární formát Matlabu od verze 5
-hdf5 - univerzální binární formát používaný některými vědeckými aplikacemi
-text - uloží data jako Octave textový soubor

 < 13-1-2 Terminálový vstup < > 13.2 Vst.-výst. funkce ve stylu C > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...