Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory

13. Vstup a výstup

  13.1 Základní vstup a výstup
    Terminálový výstup
    Terminálový vstup
    Souborový vstup a výstup
  13.2 Vst.-výst. fce ve stylu C

14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

13.1.2 Terminálový vstup

Octave má tři funkce, které usnadňují uživatelský vstup. Vstup a funkce menu jsou běžně používány k získání interaktivního dialogu s uživatelem. Zabudovaná funkce: input (prompt)
Zabudovaná funkce: input (prompt, "s")

Vypíše prompt a čeká na uživatelský vstup. Například:

input ("Pick a number, any number! ")

vypíše na příkazový řádek

Pick a number, any number!

a čeká až uživatel zadá hodnotu. Zadaný řetězec je vyhodnocen jako výraz.

Pokud vás zajímá pouze získání hodnoty zadaného řetězce, můžete volat funkci input s řetězcem s v argumentu. Ten říká Octave, aby vrácenou hodnotu uložila do proměnné a nevyhodnocovala ji.

Protože může na výstupu čekat pager, který chce poslat nějaká data, je vždy vhodné prvně volat fflush (stdout) před použitím funkce input.


Soubor funkce: menu (title, opt1, ...)

Vypíše řetězec title následovaný možnostmi voleb. Každý volba bude vypsána s číslem. Vrácená hodnota je číslo volby, kterou uživatel vybral. Tato funkce je vhodná pro interaktivní programy. Také nemá žádný limit v počtu možností.

Zabudovaná funkce: keyboard (prompt)

Tato funkce se běžně používá pro debugging. Když je funkce keyboard spuštěna, Octave vypíše na příkazový řádek a čeká na vstup od uživatele. Zadaný řetězec se vyhodnotí a výsledek vypíše. Vstup se dá ukončit slovy quit nebo exit Zabudovaná funkce kbhit ()

Čte jeden znak z klávesnice, pokud je volána s jedním argumentem, nečeká na stisk klávesy. Například

x = kbhit ();

uloží do x znak psaný klávesnicí jakmile je stisknut.

x = kbhit (1);

stejné jako předchozí příklad, ale nečeká na stisk klávesy, vrátí prázdný řetězec pokud není dostupná žádná klávesa.

 < 13.1.1 Terminálový výstup < > 13.1.3 Souborový vstup a výstup > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...