Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory

13. Vstup a výstup

  13.1 Základní vstup a výstup
    Terminálový výstup
    Terminálový vstup
    Souborový vstup a výstup
  13.2 Vst.-výst. fce ve stylu C

14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

13.1.1 Terminálový výstup

Octave běžně vypisuje hodnoty výrazů ihned jakmile jsou vyhodnoceny, nejjednodušší ze všech vstupně-výstupních funkcí je jednoduchý výraz. Například následující výraz zobrazí hodnotu pi.

pi
      -| pi = 3.1416


Takhle to pracuje se všemi proměnnými, které mají jméno. Pro ty, které jméno nemají existuje k výpisu funkce disp.


Zabudovaná proměnná: ans

Tato proměnná v sobě uchovává poslední počítaný výsledek, který nebyl přiřazený žádné proměnné.


Zabudovaná funkce: fdisp (fid, x)

Zobrazí hodnotu x na proudu fid, například

fdisp (stdout, "The value of pi is:"), fdisp (stdout, pi)

      -| the value of pi is:
      -| 3.1416

Poznamenejme, že výstup z fdisp vždy končí novým řádkem.


Zabudovaná funkce: disp (x)

Zobrazí hodnotu x, například:

disp ("The value of pi is:"), disp (pi)
      -| the value of pi is:
      -| 3.1416

Poznamenejme, že výstup z disp vždy končí novým řádkem.


Příkaz: format options

Ovládá formátování výstupu produkovaného funkcí disp a vypisovacím mechanismem Octave. Následuje tabulka platných možností.

short - nejméně 5 platných číslic, maximální délka 10 znaků

long - nejméně 15 platných číslic, maximální délka 20 znaků

short e,
long e - stejné jako short, long, ale v exponenciálním tvaru: 3.14e+00.

short E,
long E - stejné jako short e, long e, ale s velkým E: 3.14E+00

short g,
long g - vybírá si z short (long) nebo short e (long e), podle velikosti čísla. Například: 3.1416 a 8.1058e+15

short G,
long G - stejné jako předchozí příklad, jen s velkým E u exponentu.

free, none - volné formátování: žádné maticové sloupky, komplexní čísla, ...

+,
+ chars,
plus,
plus chars - vypisuje + pro nenulový prvek matice a mezeru pro nulový

native-hex - šestnáctková reprezentace čísla

hex - stejné jako předchozí s tím, že první vypisuje "significant" byty

native-bit - binární reprezentace čísla (100100100001111110)

bit - stejné jako předchozí s tím, že první vypisuje "significant" byty

compact - odstraňuje mezery kolem popisků čísel

loose - vkládá prázdné řádky mezi sloupce popisků čísel

 < 13.1 Základní vstup a výstup < > 13.1.2 Terminálový vstup > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...