Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy

12. Funkce a skriptovací
      soubory

  12.1 Definice funkcí
  12.2 Vracení více hodnot
  12.3 Návrat z funkce
  12.4 Soubory funkcí
  12.5 Skriptovací soubory

13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

12. Funkce a skriptovací soubory

Komplikované Octave programy mohou být často zjednodušeny zavedením a definováním funkcí. Funkce mohou být definovány přímo na příkazovém řádku během interaktivní Octave relace nebo v externích souborech a pak volány stejně jako zabudované funkce.

 < 11.8 Navazování řádků < > 12.1 Definice funkcí > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz