Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy

12. Funkce a skriptovací
      soubory

  12.1 Definice funkcí
  12.2 Vracení více hodnot
  12.3 Návrat z funkce
  12.4 Soubory funkcí
  12.5 Skriptovací soubory

13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

12.3 Návrat z funkce

Tělo uživatelsky definované funkce může obsahovat příkaz return. Tento příkaz vrací kontrolu zbytku Octave programu. Vypadá takto:

return

Narozdíl od příkazu return v C, Octave příkaz return nemůže být použit k vracení hodnoty z funkce. Příkaz return jednoduše dělá snazším vyskočit z funkce, která je hloubce zanořená ve smyčce nebo příkazech podmínek.

Zde je příklad, který zkouší jestli je některý z prvků vektoru nenulový.

function retval = any_nonzero (v)
    retval = 0;
    for i = 1:length (v)
        if (v (i) != 0)
            retval = 1;
            return;
        endif
    endfor
    printf ("no nonzero elements found\n");
endfunction


Poznamenejme, že tato funkce nemůže být napsána pomocí break příkazu k vyskočení ze smyčky jakmile nenulová hodnota je nalezena bez přidání extra podmínky k zamezení výpisu zprávy pokud prvek obsahuje nenulový prvek.

Na nejvyšší úrovni příkaz return nic nedělá a je ignorován.

 < 12.2 Vracení více hodnot < > 12.4 Soubory funkcí > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...