Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení

11. Příkazy

  11.1 Příkaz IF
  11.2 Příkaz SWITCH
  11.3 Příkaz WHILE
  11.4 Příkaz DO-UNTIL
  11.5 Příkaz FOR
  11.6 Příkaz BREAK
  11.7 Příkaz CONTINUE
  11.8 Navazování řádků

12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

11. Příkazy

Příkazy mohou být jednoduché konstantní výrazy nebo komplikovaný seznam zanořených cyklů a podmínek.

Kontrolní tvrzení jako je if, while atd kontrolují běh příkazů v Octave programech. Veškerá kontrolní tvrzení začínají speciálním klíčovým slovem jako je if a while aby bylo možné je odlišit od ostatních jednoduchých příkazů. Spousta kontrolních tvrzení obsahuje další tvrzení, které mohou být nebo nemusí být použita (například if).

Každé kontrolní tvrzení má korespondující ukončovací tvrzení, které označuje konec kontrolního tvrzení. Například klíčové slovo endif označuje konec if tvrzení a endwhile označuje konec while tvrzení. Můžete použít klíčové slovo end kdekoli, ale specifičtější klíčová slova jsou preferována, zvláště kvůli tomu, že pak Octave může lépe detekovat chyby nebo překlepy.

Seznam příkazů obsažených mezi klíčovým slovem jako je if nebo while a odpovídajícím ukončovacím tvrzením je nazýváno tělo kontrolního tvrzení.

 < 10. Vyhodnocení < > 11.1 Příkaz IF > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...