Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení

11. Příkazy

  11.1 Příkaz IF
  11.2 Příkaz SWITCH
  11.3 Příkaz WHILE
  11.4 Příkaz DO-UNTIL
  11.5 Příkaz FOR
  11.6 Příkaz BREAK
  11.7 Příkaz CONTINUE
  11.8 Navazování řádků

12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

11.7 Příkaz CONTINUE

Příkaz continue, stejně jako break, se používá pouze uvnitř for nebo while smyček. Přeskakuje zbytek těla smyčky a způsobí to, že se okamžitě spustí další cyklus smyčky. Narozdíl od break, který jen ze smyčky vyskočí. Zde je příklad:

# print elements of a vector of random
# integers that are even.

# first, create a row vector of 10 random
# integers with values between 0 and 100:

vec = round (rand (1, 10) * 100);

# print what we're interested in:

for x = vec
    if (rem (x, 2) != 0)
        continue;
    endif
    printf ("%d\n", x);
endfor


Pokud je jeden prvek vec liché číslo, tento příklad přeskočí výpis příkazu pro prvek a pokračuje zpět na první příkaz ve smyčce.

Toto není praktický příklad příkazu continue, ale měl by být srozumitelný k pochopení, jak pracuje. Normálně jeden pravděpodobně vypíše smyčku jako:

for x = vec
    if (rem (x, 2) == 0)
        printf ("%d\n", x);
    endif
endfor

 < 11.6 Příkaz BREAK < > 11.8 Navazování řádků > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...