Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení

11. Příkazy

  11.1 Příkaz IF
  11.2 Příkaz SWITCH
  11.3 Příkaz WHILE
  11.4 Příkaz DO-UNTIL
  11.5 Příkaz FOR
  11.6 Příkaz BREAK
  11.7 Příkaz CONTINUE
  11.8 Navazování řádků

12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

11.6 Příkaz BREAK

Příkaz break skáče pryč ze zanořených smyček příkazů for nebo while. Příkaz break může být použit pouze uvnitř těla smyčky. Následující příklad hledá nejmenší dělitel daného číslo a také identifikuje prvočísla.

num = 103;
div = 2;
while (div*div <= num)
    if (rem (num, div) == 0)
        break;
    endif
    div++;
endwhile
if (rem (num, div) == 0)
    printf ("Smallest divisor of %d is %d\n", num, div)
else
    printf ("%d is prime\n", num);
endif


Pozor na rozdíl mezi příkazem exit, který ukončí celý program Octave.

Následující program je podobný předchozímu, ilustruje, jak podmínky while příkazu mohou být nahrazeny break příkazy uvnitř if.

num = 103;
div = 2;
while (1)
    if (rem (num, div) == 0)
        printf ("Smallest divisor of %d is %d\n", num, div);
        break;
    endif
    div++;
    if (div*div > num)
        printf ("%d is prime\n", num);
        break;
    endif
endwhile

 < 11.5 Příkaz FOR < > 11.7 Příkaz CONTINUE > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...