Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení

11. Příkazy

  11.1 Příkaz IF
  11.2 Příkaz SWITCH
  11.3 Příkaz WHILE
  11.4 Příkaz DO-UNTIL
  11.5 Příkaz FOR
  11.6 Příkaz BREAK
  11.7 Příkaz CONTINUE
  11.8 Navazování řádků

12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

11.5 Příkaz FOR

Příkaz for snáze počítá jednotlivé iterace smyčky. Základní forma příkazu for vypadá takto:

for var = expression
  body
endfor


kde body obsahuje libovolný příkaz nebo jejich posloupnost, expression je libovolný platný výraz a var může nebývat několika tvarů. Obvykle je to jednoduše jméno proměnné nebo indexovaná proměnná. Pokud je hodnota výrazu struktura, var může být také seznam.

Přiřazovací výraz ve for příkazu pracuje trochu jinak než normální přiřazovací příkazy v Octave. Pokud je výraz rozsah, vektor nebo skalár, hodnota var bude skalár celou dobu smyčky, kdy se provádí tělo. Pokud je var sloupcový vektor nebo matice, var bude sloupcový vektor celou dobu smyčky, kdy se provádí tělo.

Také je možné přepsat veškeré smyčky for na smyčky while. Je jen na vás, pro kterou variantu se rozhodnete. Pokud předem znáte počet smyček je jistě vhodnější použít for, atd.

 < 11.4 Příkaz DO-UNTIL < > 11.6 Příkaz BREAK > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...