Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení

11. Příkazy

  11.1 Příkaz IF
  11.2 Příkaz SWITCH
  11.3 Příkaz WHILE
  11.4 Příkaz DO-UNTIL
  11.5 Příkaz FOR
  11.6 Příkaz BREAK
  11.7 Příkaz CONTINUE
  11.8 Navazování řádků

12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

11.4 Příkaz DO-UNTIL

Příkaz do-until je stejný jako while příkaz, kromě toho, že opakovaně provádí příkaz dokud podmínka není platná a testuje podmínku na konci smyčky. Tak tělo smyčky je pokaždé provedeno minimálně jednou. Jako v if příkazu je podmínka v do-until považována za kladnou, jestli její hodnota nenulová, za nepravdivou, pokud je hodnota nulová. Pokud je výrazem podmínky matice nebo vektor je tato podmínka považována za pravdivou pouze pokud jsou všechny prvky nenulové.

Příkaz do-until v Octave vypadá takto:

do
    body
until (podminka)


Zde je body příkaz nebo posloupnost příkazů, které nazýváme tělo smyčky. Podminka je výraz, který kontroluje jak dlouho smyčka poběží.

 < 11.3 Příkaz WHILE < > 11.5 Příkaz FOR > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...