Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení

11. Příkazy

  11.1 Příkaz IF
  11.2 Příkaz SWITCH
  11.3 Příkaz WHILE
  11.4 Příkaz DO-UNTIL
  11.5 Příkaz FOR
  11.6 Příkaz BREAK
  11.7 Příkaz CONTINUE
  11.8 Navazování řádků

12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

11.3 Příkaz WHILE

V programování smyčka znamená část programu, která je (nebo aspoň může být) vykonána dvakrát nebo vícekrát.

Příkaz while je nejjednodušším smyčkovým příkazem v Octave. Opakovaně provádí příkazy tak dlouho dokud platí zadaná podmínka. Jako u příkazu if je podmínka považována za pravdivou, pokud je její hodnota nenulová a za nepravdivou pokud je hodnota nulová. Pokud je výrazem podmínky matice nebo vektor je tato podmínka považována za pravdivou pouze pokud jsou všechny prvky nenulové.

Příkaz while v Octave vypadá takto:

while (podminka)
    body
endwhile


Zde je body příkaz nebo posloupnost příkazů, které nazýváme tělo smyčky a podminka je výraz, který kontroluje, jak dlouho smyčka poběží.

První věcí, kterou příkaz while udělá je test podmínkypodminka. Pokud je pravdivá provede tělo - příkazy. Po provedení těchto příkazů opět testuje podmínku a takhle se proces opakuje do té doby, dokud podmínka platí. Pokud je podmínka hned na začátku nepravdivá, tak se tělo smyčky nikdy neprovede.

 < 11.2 Příkaz SWITCH < > 11.4 Příkaz DO-UNTIL > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...