Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave   2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení

11. Příkazy

  11.1 Příkaz IF
  11.2 Příkaz SWITCH
  11.3 Příkaz WHILE
  11.4 Příkaz DO-UNTIL
  11.5 Příkaz FOR
  11.6 Příkaz BREAK
  11.7 Příkaz CONTINUE
  11.8 Navazování řádků

12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

11.1 Příkaz IF

Příkaz if je v Octave příkazem, který dělá rozhodnutí. Je několik základních tvaru příkazu if. Ve své nejjednodušší formě vypadá takto:

if (podminka)
    then-body
endif


podmínka je výraz, který kontroluje bude zbytek příkazu dělat. Then-body je vykonáváno pouze pokud je podmínka pravdivá.

Podmínka v if příkazu je považována za pravdivou, pokud je její hodnota nenulová a nepravdivá pokud je její hodnota nula. Pokud je v podmínce if tvrzení vektor nebo matice, tak je považována za kladnou pouze pokud jsou všechny prvky nenulové.

Druhý ze tvarů příkazu if vypadá takto:

if (podminka)
    then-body
else
    else-body
endif


Třetí a nejčastější tvar příkazu if dovoluje vícenásobné rozhodování. Vypadá takto:

if (podminka)
    then-body
elseif (podminka)
    elseif-body
else
    else-body
endif


V této variantě se může objevit libovolný počet elseif klauzulí. každá podmínka je testována během běhu a pokud je nějaká z nich vyhodnocena jako pravdivá provede se odpovídající tělo. Pokud žádná z podmínek nevyhovuje a je definována část else, tak se provede její tělo. Tím pádem může existovat pouze jedna část else a musí být jako poslední v tvrzení.

 < 11. Příkazy < > 11.1 Příkaz SWITCH > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...