Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave

  1.1 Spouštění Octave
  1.2 Jednoduché příklady
    Vytváření matice
    Operace s maticemi
    Řešení lineárních rovnic
    Integrace diferenciál. rovnic
    Tvorba grafického výstupu
    Editace napsaných příkazů
    Nápověda a dokumentace

  2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

1. Krátké představení Octave

GNU Octave je vyšší programovací jazyk, primárně určený pro numerické výpočty. Poskytuje pohodlné prostředí příkazové řádky pro číselné řešení lineárních i nelineárních problémů a pro vykonávání jiných numerických experimentů. Také může být použit jako dávkově orientovaný jazyk.
Většina příkazů je ekvivalentní příkazům Matlabu.

GNU Octave je také volně šířitelný software. Můžete jej šířit a (nebo) upravovat na základě GNU veřejné licence.

Tato dokumentace odpovídá verzi 2.1.x

 < Přehled kapitol < > 1.1 Spouštění Octave > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz