Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave

  1.1 Spouštění Octave
  1.2 Jednoduché příklady
    Vytváření matice
    Operace s maticemi
    Řešení lineárních rovnic
    Integrace diferenciál. rovnic
    Tvorba grafického výstupu
    Editace napsaných příkazů
    Nápověda a dokumentace

  2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

1.2 Jednoduché příklady

Následující kapitoly popisují veškeré možnosti Octave do detailu, ale před tím, než tak udělám, bude jistě vhodné dát pár vzorových příkladů pro demonstraci schopností programu.

Pokud jste nováček v programu Octave doporučuji vyzkoušet tyto příklady jako základ učení se v tomto programu. Veškeré příkazy zde uvedené se píší do příkazové řádky a ukončují se klávesou enter. Octave odpoví výsledkem popř. zobrazením grafu.

 < 1.1 Spouštění Octave < > 1.2.1 Vytváření matice > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...