Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave

  1.1 Spouštění Octave
  1.2 Jednoduché příklady
    Vytváření matice
    Operace s maticemi
    Řešení lineárních rovnic
    Integrace diferenciál. rovnic
    Tvorba grafického výstupu
    Editace napsaných příkazů
    Nápověda a dokumentace

  2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

1.2.7 Nápověda a dokumentace

Octave má rozsáhlé možnosti nápovědy. Stejná dokumentace, která je dostupná v tištěné formě je také dostupná z příkazového řádku programu, protože obě formy dokumentace jsou vytvořeny ze stejného zdrojového souboru.

K dosažení příhodné rady prvně musíte vědět jméno příkazu, který chcete použít. Toto jméno funkce může být, ale ne vždy je, zřejmé. Vždy je ale dobré začít pouhým napsáním příkazu help. Tento příkaz vám ukáže všechny operátory, rezervované slova, funkce, zabudované proměnné a soubory funkcí. Více nápovědy k čemukoli, co je vyjmenováno získáte přidáním jména jako argumentu za příkaz help. Například,

help plot

zobrazí nápovědu pro funkci plot.

Výpis Octave

Octave posílá výstup, který je příliš dlouhý k tomu, aby se vlezl na obrazovku skrze pager : zpět-méně (less) a dále-více (more). Stisknutím ENTERu se posunete o řádek, stisknutím MEZERNÍKU se posunete o stránku a klávesa Q tento pager ukončuje.

Část rozsáhlé nápovědy umožňuje číst kompletní texty tištěného manuálu uvnitř Octave ačkoli normálně program používá oddělený program zvaný info. Když vyvoláte info dostanete se do menu řízeného programem, které obsahuje celý Octave manuál.

 < 1.2.6 Editace napsaných příkazů < > 2. Práce s programem > 

© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...