Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave

  1.1 Spouštění Octave
  1.2 Jednoduché příklady
    Vytváření matice
    Operace s maticemi
    Řešení lineárních rovnic
    Integrace diferenciál. rovnic
    Tvorba grafického výstupu
    Editace napsaných příkazů
    Nápověda a dokumentace

  2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

1.2.5 Tvorba grafického výstupu

Ke grafickému zobrazení předchozího příkladu se použije příkazu

plot (t, x)

Výsledkem pak je:

Výpis Octave

Pokud používáte systém Windows X, Octave automaticky vytvoří samostatné okno kde zobrazí graf. Pokud používáte terminál, který podporuje nějaké další příkazy pro grafický výstup musíte Octave říct, jaký typ terminálu používáte. Napište příkaz

gset term

pro zobrazení seznamu podporovaných typů terminálu. Octave používá gnuplot pro zobrazení grafiky a může zobrazovat grafiky na kterémkoli terminálu, který je podporován gnuplotem.

Pro zachycení grafu spíše do souboru než posláním výstupu přímo na terminál můžete použít tyto příkazy

gset term postscript
gset output "foo.ps"
replot


Stejně tak tento postup funguje pro ostatní typy výstupních zařízení. Příkaz Octave gset je pouze zavedený podproces procesu gnuplot, takže jakmile máte na obrazovce graf, který jste chtěl, jste schopni udělat něco jako tohle k vytvoření výstupního souboru sedícího k vaší tiskárně.

Nebo můžete eliminovat pomocný soubor použitím příkazu jako je tento

gset term postscript
gset output "|lpr -Pname_of_your_graphics_printer"
replot


 < 1.2.4 Integr. diferenciál. rovnic < > 1.2.6 Editace napsaných příkazů > 

© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...