Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave

  1.1 Spouštění Octave
  1.2 Jednoduché příklady
    Vytváření matice
    Operace s maticemi
    Řešení lineárních rovnic
    Integrace diferenciál. rovnic
    Tvorba grafického výstupu
    Editace napsaných příkazů
    Nápověda a dokumentace

  2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

1.2.3 Řešení lineárních rovnic

K řešení soustavy lineárních rovnic typu aX = b se používá operátor zpětné lomítko:

a\b

Výpis Octave

Konceptně to odpovídá výpočtu inv(a)* b, ale nemusí se počítat inverzní matice.

Pokud je koeficient matice singulární Octave vypíše varovnou zprávu a spočítá minimální řešení.

 < 1.2.2 Operace s maticemi < > 1.2.4 Integrace diferenciál. rovnic > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz