Octave, průvodce programem

  Hlavní stránka
  Přehled kapitol


  1. Krátké představení Octave

  1.1 Spouštění Octave
  1.2 Jednoduché příklady
    Vytváření matice
    Operace s maticemi
    Řešení lineárních rovnic
    Integrace diferenciál. rovnic
    Tvorba grafického výstupu
    Editace napsaných příkazů
    Nápověda a dokumentace

  2. Práce s programem
  3. Datové typy
  4. Číselné datové typy
  5. Řetězce
  6. Datové struktury
  7. Datové kontejnery
  8. Proměnné
  9. Výrazy
10. Vyhodnocení
11. Příkazy
12. Funkce a skriptovací
      soubory
13. Vstup a výstup
14. Vykreslování
15. Práce s maticemi
16. Aritmetika
17. Lineární algebra
18. Nelineární rovnice
19. Kvadratura
20. Diferenciální rovnice
21. Práce s polynomy
22. Teorie řízení

1.1 Spouštění Octave

Na většině systémů lze program Octave vyvolat pomocí příkazového řádku, zadáním příkazu "octave". Program zobrazí inicializační zprávu a poté již příkazový řádek indikuje, že je připraven přijímat vstup. Poté můžete ihned začít zadávat jednotlivé Octave příkazy.

Pokud se dostanete do potíží, obvykle můžete probíhající operaci Octave ukončit stiskem control-c. Někdy značeno jako C-c, prakticky se provádí jako zmáčknutí a držení klávesy a následného stisknutí . Po provedení se normálně vrátíte zpět do příkazové řádky Octave.

Pro vypnutí Octave použijte příkazů quit nebo exit.

Na některých systémech se dá Octave pozastavit stiknutím C-z.

 < 1. Krátké představení Octave < > 1.2 Jednoduché příklady > 
© 2006 Michal Just
info(a)octave.cz
inzerce zdarma
Sport365.cz - squash, tenis, badminton ...